• Вашата количка е празна!

Информация за доставка

Можете да поръчате директно до входната врата или до удобен за Вас офис на куриерска фирма Еконт. Заявките  се обработват от Понелник до Петък  8,00 ч - 16,00 ч .Доставките  се извършват след потвърждаване на заявката, в рамките на три работни дни . 

Цената на доставката е включена в стойността на продукта.

При възникнали въпроси ,моля свържете се с нас  тел : 068/600 916 


ДОСТАВКА


Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ХИТ-М ” ООД  се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ХИТ - М ” ООД  не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на  ХИТ-М ” ООД . В случаите когато от ХИТ-М” ООД  са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ХИТ-М ” ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,ХИТ-М ” ООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.